Warranty

WARRANTY  (MlifeShop)

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า

 1. บริษัทฯ ไม่คิดค่าบริการในช่วงรับประกันคุณภาพสินค้าตามรายละเอียดใบรับประกันนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 2. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน ไม่รวมการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดวิธีหรือเกิดจากการรื้อ ดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ การใช้งานไม่ถูกวิธี การชำรุดซึ่งมิได้เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี รวมทั้งความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า ไฟไหม้และเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนย้าย การตกหล่นหรือไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน แม้การเสียหายจากเหตุดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงรับประกันก็ตาม

หมายเหตุ

 1. ลูกค้าต้องมีใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอใช้บริการทุกครั้งโดย ในใบรับประกันจะระบุชื่อและที่อยู่ของลูกค้า วันที่ซื้อ หมายเลขเครื่องที่ตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น
 2. ใบรับประกันนี้ต้องไม่มีรอยแก้ไขใดๆ
 3. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงการชำรุดของส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีการใช้งานเป็นประจำเช่น โช้คอัพ สายพานลู่วิ่ง ยาง ฟองน้ำ พลาสติก สลิง เบาะต่างๆ ซึ่งเกิดจากรอยขูดขีด แตกหัก ตก หล่น
 4. จะคิดค่าบริการและอะไหล่เมื่อหมดอายุการรับประกันตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
 5. สำหรับอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ คิดค่าบริการในการซ่อมครั้งละ 300 บาท สำหรับค่าอะไหล่คิดตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 6. สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ คิดค่าบริการในการซ่อมครั้งละ 500 บาท ยกเว้น ลู่วิ่งไฟฟ้า คิดค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าอะไหล่คิดตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. กรุณาตรวจรับสินค้าและตรวจสภาพให้เรียบร้อยในวันที่ส่งมอบสินค้า
 8. การรับคืนสินค้าที่ส่งมาซ่อม กรุณาแสดงหลักฐานรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ ออกไปให้ทุกครั้งที่มารับบริการ
 9. นาฬิกาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจไม่รับประกันเมื่อใช้งานในน้ำ

ข้อแนะนำ ในการใช้มอเตอร์

มอเตอร์รองรับน้ำหนักตัว เวลาใช้งาน
1.5 แรงม้า ไม่เกิน 80 กก.ไม่เกิน 45 นาทีต่อเนื่อง
2 แรงม้า ไม่เกิน 90 กก. ไม่เกิน 60 นาทีต่อเนื่อง
2.5 แรงม้าไม่เกิน 100 กก. ไม่เกิน 90 นาทีต่อเนื่อง
3 แรงม้า ไม่เกิน 120 กก. ไม่เกิน 120 นาทีต่อเนื่อง
3.5 แรงม้า ไม่เกิน 130 กก. ไม่เกิน 180 นาทีต่อเนื่อง
4 แรงม้า ไม่เกิน 150 กก. ไม่เกิน 300 นาทีต่อเนื่อง

การรับประกันโครงสร้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ระยะเวลาการรับประกัน 
ลู่วิ่งมอเตอร์ 5 ปี | โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
จักรยานโครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
เครื่องเดินวงรี โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
ม้าโยก/อุปกรณ์ยืดเหยียด โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
นาฬิกาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ โครงสร้าง 1 ปี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปี
เครื่องนับก้าว ดัมเบล แผ่นน้ำหนัก
แกนบาร์เบลและตัวล็อค
ชั้นวางดัมเบล บาร์เบล
ไม่รับประกัน
en_USEnglish
X