Fitness Test Booking

VO2max Test

คือการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะออกกำลังกาย มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1
กิโลกรัมในเวลา 1 นาที ซึ่งค่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความฟิตของร่างกายของผู้ทดสอบในช่วงเวลานั้นๆ
โดยสามารถตรวจประเมินได้โดยการให้ออกกำลังกายและวัดก๊าซที่ผู้ทดสอบหายใจ เข้า-ออก –ขณะที่ทำการ
ทดสอบอยู่บนลู่วิ่ง หรือ จักรยาน โดยที่ผู้ทดสอบควรทำการทดสอบอย่างสุดความสามารถ
ขณะทดสอบ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะน า และคอยควบคุมการทดสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อทดสอบ
เสร็จแล้วจะได้ผลการทดสอบหลักจากสิ้นสุดการทดสอบทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการ
ทดสอบ
Book Now

การทดสอบ VO2max บนลู่วิ่ง

การทดสอบ VO2max บนจักรยาน

Fitness Test Booking

Nutrition Analysis Test

ร่างกายเราใช้พลังงานจากแหล่งไหน และเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร
ให้ Nutrition Test เป็นตัวบอกคุณสิครับ
วิธีการทดสอบ เริ่มโดย ผู้ทดสอบ กรอกข้อมูลส่วนตัวลงใน Application ใส่หน้ากาก วัดปริมาณก๊าซ
จากนั้น นั่งสบายๆ แค่ 30 นาทีหายใจ เข้า-ออก ผ่านหน้ากากวัดปริมาณก๊าซ เราจะได้ข้อมูล อัตราการเผา
ผลาญพลังงานของตัวเราเอง รู้สัดส่วนการใช้พลังงาน ว่ามาจากโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือไขมัน มากน้อย
ขนาดไหน และที่สำคัญ เราควรวางโปรแกรมให้ตัวเราเอง เพื่อปรับเปลี่ยนร่างกายอย่างถูกต้อง ได้อย่างไร
Nutrition Test คืออีกทางเลือก สำหรับคนที่ต้องการรู้จักตัวเองมากขึ้น

นั่งสบายๆ เป็นเวลา 30 นาที

กรอกข้อมูลส่วนตัวลง Application

en_USEnglish
X