KEISER


ถ้าเราเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้  จะทำให้คุณได้เปรียบในการเล่นกีฬาอะไรบ้าง?
คำตอบของคำถามนี้…ก็คงจะต้องตอบว่า เกือบทุกชนิดกีฬา  ถ้าผู้เล่นเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนที่ได้อย่างมีพลัง ย่อมส่งผลต่อการได้เปรียบในการแข่งขัน
รูปแบบการฝึก ที่ใช้แรงต้าน โดยลม  เป็นรูปแบบการฝึกที่ Keiser ได้นำมาใช้ฝึกนักกีฬาหลากหลายประเภท
เพราะเป็นรูปแบบการฝึกที่ใช้เพิ่ม พลัง (Power) ของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวในทักษะกีฬาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะฝึก ผู้ฝึกสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่มีแรงกระชากเหมือนกับการฝึกด้วยแผ่นน้ำหนัก  เป็นการฝึกระบบประสาทกล้ามเนื้อ ได้อย่างเต็มที่   และที่หน้าจอ Keiser
มีตัวเลขแสดงค่าต่าง ๆ ที่ทำให้การออกแบบโปรแกรมการฝึก และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน

Keiser จึงถูกนำมาใช้ ทั้งในรูปแบบการฝึก กีฬาชนิดต่าง ๆ และ นำมาใช้ในการฝึกฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน ทำให้ คุณมีการเคลื่อนไหว ที่มีพลัง มีความแข็งแรง ในทุกอิริยาบถของชีวิต

สามารถลองอุปกรณ์ Keiser ได้แล้ววันนี้ ที่ MLife Shop เซ็นทรัลเวิลด์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร . 063-876-7385 หรือ line id : @mlifeshop

thไทย
X