Slide

MLifeShop

เป็นหนึ่งในเครือเดยีวกับ บริษัท มาราธอน ( ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจกีฬามาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและเป็นตัวแทน จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาแบรนด์ชั้นน าระดับโลก เช่น Keiser , SportsArt , PowerBlock, InBody ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ไทย

12+
Experience
500+
Subscribers
4,000+
People Likes

งาน Grand Opening MLifeShop

MLife Shop ได้จัดงาน Grand Opening ไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งในงาน ได้รับ
เกียรติจากผู้บริหารเครือเซ็นทรัลพัฒนา นักข่าว และนักกีฬาหลายๆท่าน มาเข้าร่วม และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันในงานอย่างสนุกสนาน

บริการทดสอบความฟิต

ปัจจุบัน ทางร้าน MLife Shop เน้นการให้บริการด้านการทดสอบความฟิต

โดยมุ่งเน้นให้ นักกีฬาทุกๆท่าน หรือผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงการทดสอบได้อย่าง
ง่ายดาย เป็นการยกการทดสอบ ออกจากโรงพยาบาล มหาลัย มาอยู่ใจกลางเมือง

Keiser M3i lite

และสินค้าการฝึกที่เป็นพระเอกของทางร้านเอาใจสาย Performance ทุกท่าน ก็คงหนีไม่
พ้น จักรยานสปินไบค์ Keiser M3i Performance ตัวนี้

Powerblock

และดัมเบลปรับน ้าหนักได้ คู่เดียวครบ จบทุกการฝึก แบรนด์ระดับโลก PowerBlock คู่นี้

EXPERT TRAINERS

MLife Shop ร้านแนว experience store ศูนย์รวมอุปกรณ์แนว PerformanceTraining
และ ศูนย์รวมคนพันแกร่งใจกลางเมือง ผู้ที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองฟิ ตแค่ไหน สามารถมาเจอกันได้
ทุกวัน 10.00-21.00 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ฟิ ตเนสโซน

บริหารงานโดย คุณณธร พงษ์วิชชุลดา / Product Manager

thไทย
X